Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1787
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 6 4 34 4 22
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 32 4 64 4 51
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 32 4 64 4 51
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 6 4 32 4 21
5 Bygg, norsk tønner 1 4 20 4 52 4 39
6 Byggmel, norsk våger 1 1 8 1 16 1 13
7 Flesk våger 1 4 24 4 24
8 Flyndre våger 1 2 38 2 38
9 Sild, garnsild tønner 1 5 14 5 8 5 10
10 Hamp, rigsk våger 1 3 92 4 4 4 1
11 Hamp, ugredd våger 1 3 66 3 74 3 71
12 Strye, hamp våger 1 1 86 1 94 1 91
13 Havre, dansk tønner 1 2 34 2 66 2 53
14 Havre, holstensk tønner 1 2 54 2 78 2 68
15 Havre, norsk tønner 1 2 42 2 88 2 69
16 Havremel, irsk sekker 1 4 8 4 72 4 46
17 Havremel, norsk våger 1 78 90 85
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 8 4 44 4 29
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 28 27
20 Humle, hollandsk skålpund 1 19 22 21
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24 6 54 6 42
22 Klippfisk våger 1 1 74 1 82 1 79
23 Lange våger 1 2 4 2 12 2 9
24 Strye, lin våger 1 2 18 2 26 2 23
25 Malt, dansk tønner 1 3 82 4 14 4 2
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 90 4 18 4 8
27 Malt, rostocker tønner 1 4 20 4 44 4 34
28 Rug, dansk tønner 1 4 94 5 38 5 21
29 Rug, dantzig tønner 1 5 68 6 20 6
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 28 5 90 5 64
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 10 5 64 5 42
32 Rundfisk våger 1 1 34 1 56 1 47
33 Råskjær våger 1 1 34 1 56 1 47
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 50 3 16 2 86
36 Salt, norsk tønner 1 2 78 2 78
37 Salt, spansk tønner 1 2 86 3 42 3 20
38 Sei, stor, knippet våger 1 72 80 77
39 Lin, sekkelin våger 1 5 46 5 54 5 51
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 24 25 25
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 16 16 16
42 Smør våger 1 4 90 5 2 4 95
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 18 2 18 2 18
44 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 68 1 70
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 12 12 12
48 Lin, trebånds våger 1 5 6 5 14 5 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.