Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1784
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppført pris står det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 20 4 92 4 62
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 20 4 92 4 62
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 32 5 22 4 82
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 6 4 92 4 56
5 Bygg, norsk tønner 1 4 16 5 4 4 65
6 Byggmel, norsk våger 1 1 20 1 42 1 33
7 Flesk våger 1 4 32 4 32
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 4 4 4 70 4 43
10 Hamp, rigsk våger 1 4 40 4 58 4 51
11 Hamp, ugredd våger 1 4 14 4 4 4 8
12 Strye, hamp våger 1 2 30 2 38 2 35
13 Havre, dansk tønner 1 2 50 2 88 2 72
14 Havre, holstensk tønner 1 2 72 3 8 2 91
15 Havre, norsk tønner 1 2 68 2 88 2 80
16 Havremel, irsk sekker 1 3 90 4 44 4 23
17 Havremel, norsk våger 1 1 8 1 2 1 4
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 64 4 18 3 93
19 Humle, brunsviger skålpund 1 30 30 30
20 Humle, hollandsk skålpund 1 24 22 23
21 Erter, hvite, danske tønner 1 7 32 7 80 7 60
22 Klippfisk våger 1 1 48 1 28 1 36
23 Lange våger 1 1 74 1 56 1 63
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
25 Malt, dansk tønner 1 4 20 4 88 4 60
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 20 5 2 4 66
27 Malt, rostocker tønner 1 4 48 5 20 4 88
28 Rug, dansk tønner 1 4 80 5 38 5 16 Jan – mai: 4 rd 72 s Sælges og Dansk (…)
29 Rug, dantzig tønner 1 5 24 6 8 5 71
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 6 5 68 5 42
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 72 5 56 5 23
32 Rundfisk våger 1 1 20 1 16 1 18
33 Råskjær våger 1 1 48 1 42 1 44
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 72 3 16 2 95
36 Salt, norsk tønner 1
37 Salt, spansk tønner 1 3 4 3 42 3 26
38 Sei, stor, knippet våger 1 80 82 81
39 Lin, sekkelin våger 1 5 54 5 40 5 46
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 30 28 29
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 19 18 18
42 Smør våger 1 5 86 6 76 6 40
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 18 2 26 2 23
44 Sei, småsei, knippet våger 1 52 60 57
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 94 1 86
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 16 14 15
48 Lin, trebånds våger 1 5 24 4 32 4 69

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.