Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1785
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 76 4 12 4 38
2 Bygg, engelsk tønner 1 5 22 5 22
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 5 12 4 38 4 67
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 66 4 38 4 50
5 Bygg, norsk tønner 1
6 Byggmel, norsk våger 1
7 Flesk våger 1 4 62 4 4 4 28
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 4 4 5 8 4 63
10 Hamp, rigsk våger 1 3 92 4 4 4 1
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 56 3 49
12 Strye, hamp våger 1 2 30 2 12 2 19
13 Havre, dansk tønner 1 3 24 2 52 2 80
14 Havre, holstensk tønner 1 3 60 2 88 3 20
15 Havre, norsk tønner 1
16 Havremel, irsk sekker 1 4 60 4 24 4 39
17 Havremel, norsk våger 1
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 34 4 12 4 21
19 Humle, brunsviger skålpund 1 28 28 28
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 17
21 Erter, hvite, danske tønner 1 7 32 6 18 6 64
22 Klippfisk våger 1 1 48 2 12 1 83
23 Lange våger 1 2 2 12 2 7
24 Strye, lin våger 1 2 48 2 48 2 48
25 Malt, dansk tønner 1 4 74 4 10 4 36
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 58 4 58
27 Malt, rostocker tønner 1 5 4 36 4 61
28 Rug, dansk tønner 1 4 94 4 64 4 76
29 Rug, dantzig tønner 1 6 8 5 64 5 81
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 76 5 38 5 54
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 50 4 90 5 17
32 Rundfisk våger 1 1 34 1 28 1 30
33 Råskjær våger 1 1 34 1 42 1 39
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 56 2 86 2 74
36 Salt, norsk tønner 1
37 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 24 3 12
38 Sei, stor, knippet våger 1 Jan – mai: Flekk over skilling i orig(…)
39 Lin, sekkelin våger 1 5 46 5 54 5 51
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 28 27 27
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 18 18 18
42 Smør våger 1 5 32 5 14 5 21
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 12 2 12
44 Sei, småsei, knippet våger 1 32 64 51
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 82 1 82 1 82
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 14 13 13
48 Lin, trebånds våger 1 5 6 5 14 5 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.