Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1782
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppført pris står det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 50 4 16 3 86
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 76 4 26 4 7
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 74 4 42 4 16
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 42 4 6 3 77
5 Bygg, norsk tønner 1 3 68 4 42 4 13
6 Byggmel, norsk våger 1 1 12 1 20 1 17
7 Flesk våger 1 4 24 4 40 4 33
8 Flyndre våger 1 1 48 1 54 1 52
9 Sild, garnsild tønner 1 2 94 3 44 3 25
10 Hamp, rigsk våger 1 4 14 4 22 4 19
11 Hamp, ugredd våger 1 3 70 3 88 3 81
12 Strye, hamp våger 1 2 2 4 2 2
13 Havre, dansk tønner 1 2 14 2 82 2 54
14 Havre, holstensk tønner 1 2 46 3 8 2 80
15 Havre, norsk tønner 1 2 42 3 8 2 78
16 Havremel, irsk sekker 1 3 90 4 18 4 8
17 Havremel, norsk våger 1 82 92 88
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 64 4 6 3 86
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 28 27
20 Humle, hollandsk skålpund 1 18 24 22
21 Erter, hvite, danske tønner 1 5 14 6 5 62
22 Klippfisk våger 1 2 90 2 52 2 68
23 Lange våger 1 2 18 2 12 2 14
24 Strye, lin våger 1 2 66 2 72 2 70
25 Malt, dansk tønner 1 3 42 4 18 3 84
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 38 3 92 3 70
27 Malt, rostocker tønner 1 3 56 4 58 4 17
28 Rug, dansk tønner 1 4 36 5 16 4 81
29 Rug, dantzig tønner 1 4 94 5 90 5 52
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 68 5 64 5 26
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 54 5 38 5 5
32 Rundfisk våger 1 1 60 1 64 1 62
33 Råskjær våger 1 1 94 1 94 1 94
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 3 74 4 52 4 21
36 Salt, norsk tønner 1 3 24 3 62 3 46
37 Salt, spansk tønner 1 4 26 4 78 4 56
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 4 1 16 1 11
39 Lin, sekkelin våger 1 5 42 5 40 5 41
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 32 33 33
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
42 Smør våger 1 5 20 5 14 5 16
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 18 2 20 2 19
44 Sei, småsei, knippet våger 1 52 58 56
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 64 1 64 1 64
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
48 Lin, trebånds våger 1 4 90 5 2 4 95

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.