Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1783
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppført pris står det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 20 4 12 4 15
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 20 4 12 4 15
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 32 4 30 4 31
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 6 4 12 4 10
5 Bygg, norsk tønner 1 4 6 4 20 4 14
6 Byggmel, norsk våger 1 1 20 1 16 1 18
7 Flesk våger 1 3 66 4 58 4 22
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 2 90 5 8 4 19
10 Hamp, rigsk våger 1 4 24 4 32 4 29
11 Hamp, ugredd våger 1 3 66 3 88 3 79
12 Strye, hamp våger 1 2 48 2 38 2 42
13 Havre, dansk tønner 1 2 54 2 60 2 58
14 Havre, holstensk tønner 1 3 38 2 88 3 11
15 Havre, norsk tønner 1 2 80 2 88 2 85
16 Havremel, irsk sekker 1 4 20 4 18 4 19
17 Havremel, norsk våger 1 90 1 94
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 90 3 88 3 89
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 22 22
21 Erter, hvite, danske tønner 1 5 14 6 72 6 8
22 Klippfisk våger 1 2 56 1 82 2 15
23 Lange våger 1 2 4 1 82 1 89
24 Strye, lin våger 1 2 74 2 64 2 68
25 Malt, dansk tønner 1 4 34 4 18 4 25
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 20 4 18 4 19
27 Malt, rostocker tønner 1 4 60 4 36 4 46
28 Rug, dansk tønner 1 5 76 5 6 5 35
29 Rug, dantzig tønner 1 6 60 5 90 6 21
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 6 8 5 64 5 81
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 76 5 28 5 48
32 Rundfisk våger 1 1 60 1 56 1 58
33 Råskjær våger 1 2 4 1 82 1 89
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 3 60 3 68 3 65
36 Salt, norsk tønner 1 3 12 3 12
37 Salt, spansk tønner 1 4 30 4 38 4 35
38 Sei, stor, knippet våger 1 90 94 92
39 Lin, sekkelin våger 1 5 60 5 54 5 56
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 33 33 33
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 19 19
42 Smør våger 1 5 86 7 24 6 66
43 Kjøtt, småfe våger 1 1 86 2 12 2 3
44 Sei, småsei, knippet våger 1 60 64 62
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 68 1 65
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 16 16
48 Lin, trebånds våger 1 5 6 5 14 5 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.