Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1811
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 23 56 25 4 24 42
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 25 76 27 20 26 60
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 24 64 26 12 25 50
6 Byggmel, norsk våger 1 5 60 6 76 6 30
7 Flesk våger 1
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 15 4 18 80 17 25
10 Hamp, rigsk våger 1 39 68 55 20 48 76
11 Hamp, ugredd våger 1 37 48 37 48
12 Strye, hamp våger 1
13 Havre, dansk tønner 1 11 36 16 14 8
14 Havre, holstensk tønner 1 13 52 18 20 16 27
15 Havre, norsk tønner 1 11 36 18 20 15 37
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 5 4 6 24 5 72
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 1 8 1 8 1 8
20 Humle, hollandsk skålpund 1
21 Erter, hvite, danske tønner 1 33 56 45 40 27
22 Klippfisk våger 1 3 40 2 92 3 14
23 Lange våger 1 3 40 3 48 3 45
24 Strye, lin våger 1
25 Malt, dansk tønner 1 22 36 33 60 28 93
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
27 Malt, rostocker tønner 1 24 52 35 80 31 16
28 Rug, dansk tønner 1 26 40 31 76 29 55
29 Rug, dantzig tønner 1
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 29 16 36 20 33 28
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 28 8 34 31 53
32 Rundfisk våger 1 2 28 2 46 2 39
33 Råskjær våger 1 3 40 4 4 3 75
34 Salt, fransk tønner 1 13 88 16 60 15 48
35 Salt, norsk tønner 1 12 44 12 44
36 Salt, spansk tønner 1 16 12 18 80 17 68
37 Sei, stor, knippet våger 1 3 92 4 4 4 1
38 Lin, sekkelin våger 1 39 68 59 56 51 35
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
42 Smør våger 1 39 68 46 40 43 62
43 Kjøtt, småfe våger 1 13 36 13 36
44 Sei, småsei, knippet våger 1 2 84 2 92 2 89
45 Kjøtt, storfe våger 1 11 20 11 20
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
48 Lin, trebånds våger 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.