Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1810
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 14 76 15 12 14 95
2 Bygg, engelsk tønner 1 17 32 17 32
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 17 17 32 17 19
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 15 84 17 32 16 70
6 Byggmel, norsk våger 1 3 52 3 52
7 Flesk våger 1
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 11 12 24 11 70
10 Hamp, rigsk våger 1 17 68 26 56 22 88
11 Hamp, ugredd våger 1
12 Strye, hamp våger 1
13 Havre, dansk tønner 1
14 Havre, holstensk tønner 1
15 Havre, norsk tønner 1 8 4 9 40 8 81
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 2 84 2 84
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52 52 52
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 31 76 31 76
22 Erter, hvite, archangel tønner 1 20 36 20 36
23 Klippfisk våger 1 2 4 2 92 2 56
24 Lange våger 1 2 84 2 84
25 Strye, lin våger 1
26 Malt, dansk tønner 1 17 20 17 12 17 15
27 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
28 Malt, rostocker tønner 1 17 92 19 28 18 71
29 Rug, dansk tønner 1 19 64 19 64
30 Rug, dantzig tønner 1
31 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 18 16 20 76 19 68
32 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 18 16 19 64 19 4
33 Rundfisk våger 1 2 4 2 40 2 25
34 Råskjær våger 1 2 28 2 64 2 49
35 Salt, fransk tønner 1 15 4 14 44 14 67
36 Salt, norsk tønner 1
37 Salt, spansk tønner 1 18 32 14 44 16 6
38 Sei, stor, knippet våger 1 2 28 2 64 2 49
39 Lin, sekkelin våger 1 22 12 26 56 24 71
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1
44 Kjøtt, småfe våger 1 3 92 5 68 4 94
45 Sei, småsei, knippet våger 1 1 40 1 80 1 63
46 Kjøtt, storfe våger 1 3 40 4 56 4 10
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.