Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1812
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 26 84 26 84
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 29 8 58 45 95
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 28 55 80 44 26
6 Byggmel, norsk våger 1 6 68 6 68
7 Flesk våger 1
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 20 52 19 52 19 92
10 Hamp, rigsk våger 1 55 12 55 20 55 17
11 Hamp, ugredd våger 1
12 Strye, hamp våger 1
13 Havre, dansk tønner 1 15 72 35 76 27 45
14 Havre, holstensk tønner 1 17 92 17 92
15 Havre, norsk tønner 1 17 92 38 29 65
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 6 16 6 16
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 1 36 1 36
20 Humle, hollandsk skålpund 1
21 Erter, hvite, danske tønner 1 44 56 50 48 48 4
22 Klippfisk våger 1 3 40 4 4 3 75
23 Lange våger 1 3 40 4 4 3 75
24 Strye, lin våger 1
25 Malt, dansk tønner 1 39 92 57 76 50 37
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
27 Malt, rostocker tønner 1 44 36 44 36
28 Rug, dansk tønner 1 35 72 56 47 57
29 Rug, dantzig tønner 1
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 39 8 62 28 52 63
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 37 92 58 16 49 74
32 Rundfisk våger 1 2 38 2 36 2 37
33 Råskjær våger 1 3 92 4 4 4 1
34 Salt, fransk tønner 1 17 24 14 44 15 59
35 Salt, norsk tønner 1 11 60 11 60
36 Salt, spansk tønner 1 18 32 18 8 18 18
37 Sei, stor, knippet våger 1 4 4 4 32 4 20
38 Lin, sekkelin våger 1 55 12 55 20 55 17
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
42 Smør våger 1 52 88 53 52 93
43 Kjøtt, småfe våger 1 16 60 16 60
44 Sei, småsei, knippet våger 1 2 84 2 92 2 89
45 Kjøtt, storfe våger 1 13 32 13 32
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
48 Lin, trebånds våger 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.