Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1807
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 7 8 6 84 6 92
2 Bygg, engelsk tønner 1 7 88 7 92 7 90
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 7 88 7 92 7 90
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 7 8 7 40 7 27
5 Bygg, norsk tønner 1 7 8 7 40 7 27
6 Byggmel, norsk våger 1 1 84 1 80 1 82
7 Flesk våger 1 6 68 6 76 6 73
8 Flyndre våger 1 3 40 3 48 3 45
9 Sild, garnsild tønner 1 7 32 7 80 7 60
10 Hamp, rigsk våger 1 7 7 8 7 5
11 Hamp, ugredd våger 1 6 40 6 48 6 45
12 Strye, hamp våger 1 3 40 3 48 3 45
13 Havre, dansk tønner 1 4 48 4 72 4 62
14 Havre, holstensk tønner 1 4 72 5 4 86
15 Havre, norsk tønner 1 4 20 4 44 4 34
16 Havremel, irsk sekker 1 2 12 2 12
17 Havremel, norsk våger 1 1 60 1 56 1 58
18 Havremel, skotsk sekker 1 2 12 2 12
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52 52 52
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52 52 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 11 56 12 11 79
22 Klippfisk våger 1 2 84 2 64 2 72
23 Lange våger 1 2 56 2 64 2 61
24 Strye, lin våger 1 4 48 4 56 4 53
25 Malt, dansk tønner 1 6 92 6 64 6 76
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 6 92 7 72 7 41
27 Malt, rostocker tønner 1 8 4 7 72 7 84
28 Rug, dansk tønner 1 9 60 10 4 9 83
29 Rug, dantzig tønner 1 11 56 12 11 79
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 10 44 11 24 10 89
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 9 88 10 60 10 32
32 Rundfisk våger 1 2 4 1 80 1 88
33 Råskjær våger 1 2 56 2 36 2 44
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 4 84 5 36 5 16
36 Salt, norsk tønner 1 4 44 4 44
37 Salt, luneborger eller norsk tønner 1 4 20 4 20
38 Salt, spansk tønner 1 5 92 6 44 6 24
39 Sei, stor, knippet våger 1 2 4 2 12 2 9
40 Lin, sekkelin våger 1 9 44 9 52 9 49
41 Lin, sekkelin, ringere våger 1 8 60 8 88 8 76
42 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
43 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
44 Smør våger 1 11 12 11 20 11 17
45 Kjøtt, småfe våger 1 3 64 3 48 3 55
46 Sei, småsei, knippet våger 1 1 48 1 56 1 53
47 Kjøtt, storfe våger 1 2 84 2 76 2 79
48 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
49 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
50 Lin, trebånds våger 1 7 52 7 68 7 61

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.