Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1809
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 9 28 12 88 11 40
2 Bygg, engelsk tønner 1 9 80 13 44 11 92
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 9 80 13 44 11 92
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 9 80 9 80
5 Bygg, norsk tønner 1 9 28 12 88 11 40
6 Byggmel, norsk våger 1 2 16 3 48 2 91
7 Flesk våger 1 6 68 7 60 7 24
8 Flyndre våger 1 3 40 3 40
9 Sild, garnsild tønner 1 10 8 10 56 10 36
10 Hamp, rigsk våger 1 12 20 12 20
11 Hamp, ugredd våger 1 11 64 12 28 12 3
12 Strye, hamp våger 1 5 60 5 60
13 Havre, dansk tønner 1 5 12 7 72 6 64
14 Havre, holstensk tønner 1 5 40 8 28 7 10
15 Havre, norsk tønner 1 5 40 7 72 6 75
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 2 4 2 64 2 39
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52 52 52
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 18 16 20 72 19 65
22 Klippfisk våger 1 1 72 2 12 1 93
23 Lange våger 1 2 4 2 36 2 23
24 Strye, lin våger 1 6 68 6 68
25 Malt, dansk tønner 1 10 24 13 76 12 31
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 11 36 11 36
27 Malt, rostocker tønner 1 11 36 14 88 13 43
28 Rug, dansk tønner 1 11 56 15 28 13 73
29 Rug, dantzig tønner 1 12 64 16 36 14 81
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 12 64 16 36 14 81
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 12 64 16 36 14 81
32 Rundfisk våger 1 92 1 28 1 15
33 Råskjær våger 1 1 72 1 84 1 79
34 Salt, fransk tønner 1 11 13 32 12 35
35 Salt, norsk tønner 1 10 24 10 24
36 Salt, spansk tønner 1 12 44 14 40 13 58
37 Sei, stor, knippet våger 1 1 60 1 72 1 67
38 Lin, sekkelin våger 1 13 28 13 28
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 12 20 12 20
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
42 Smør våger 1 10 10 8 10 5
43 Kjøtt, småfe våger 1 3 40 3 72 3 59
44 Sei, småsei, knippet våger 1 80 1 4 92
45 Kjøtt, storfe våger 1 2 84 3 20 3 7
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
48 Lin, trebånds våger 1 11 12 11 12

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.