Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1808
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 6 52 7 56 7 14
2 Bygg, engelsk tønner 1 7 60 8 68 8 25
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 7 60 8 68 8 25
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 6 52 7 40 7 5
5 Bygg, norsk tønner 1 7 8 7 56 7 36
6 Byggmel, norsk våger 1 1 72 2 72 2 32
7 Flesk våger 1 6 68 6 76 6 73
8 Flyndre våger 1 3 40 3 48 3 45
9 Sild, garnsild tønner 1 9 52 10 4 9 80
10 Hamp, rigsk våger 1 7 76 7 84 7 81
11 Hamp, ugredd våger 1 7 24 7 32 7 29
12 Strye, hamp våger 1 3 40 3 48 3 45
13 Havre, dansk tønner 1 4 20 4 72 4 50
14 Havre, holstensk tønner 1 4 72 5 4 86
15 Havre, norsk tønner 1 4 56 5 8 4 84
16 Havremel, irsk sekker 1 2 4 2 12 2 9
17 Havremel, norsk våger 1 1 52 1 80 1 68
18 Havremel, skotsk sekker 1 2 4 2 12 2 9
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52 52 52
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52 52 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 13 72 14 16 13 95
22 Klippfisk våger 1 2 28 1 80 2 2
23 Lange våger 1 2 28 1 80 2 2
24 Strye, lin våger 1 4 48 4 56 4 53
25 Malt, dansk tønner 1 6 24 7 36 6 87
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 7 48 7 72 7 62
27 Malt, rostocker tønner 1 7 48 8 28 7 92
28 Rug, dansk tønner 1 9 88 10 84 10 46
29 Rug, dantzig tønner 1 11 56 12 11 79
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 11 12 11 56
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 10 72 12 11 46
32 Rundfisk våger 1 1 20 1 1 8
33 Råskjær våger 1 2 4 1 80 1 88
34 Salt, fransk tønner 1 4 92 5 88 5 50
35 Salt, norsk tønner 1 4 20 4 44 4 34
36 Salt, spansk tønner 1 5 76 7 8 6 53
37 Sei, stor, knippet våger 1 2 16 2 12 2 14
38 Lin, sekkelin våger 1 10 10 8 10 5
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 8 88 9 8 93
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
42 Smør våger 1 10 10 8 10 5
43 Kjøtt, småfe våger 1 3 40 3 48 3 45
44 Sei, småsei, knippet våger 1 1 20 1 12 1 15
45 Kjøtt, storfe våger 1 2 84 2 92 2 89
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
48 Lin, trebånds våger 1 7 76 7 84 7 81

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.