Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1803
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for juni- desember mangler

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 7 16
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 7 60
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 6 52
6 Byggmel, norsk våger 1 2 14
7 Flesk våger 1 5 86
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 7 46
10 Hamp, rigsk våger 1 5 86
11 Hamp, ugredd våger 1 5 32
12 Strye, hamp våger 1 3 6
13 Havre, dansk tønner 1 5 4
14 Havre, holstensk tønner 1 5 30
15 Havre, norsk tønner 1 4 74
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 1 88
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 68
20 Humle, hollandsk skålpund 1 48
21 Erter, hvite, danske tønner 1 10 46
22 Klippfisk våger 1 2 30
23 Lange våger 1 2 30
24 Strye, lin våger 1 3 92
25 Malt, dansk tønner 1 6
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 6 56
27 Malt, rostocker tønner 1 6 40
28 Rug, dansk eller archangelsk tønner 1 9 22
29 Rug, dantzig tønner 1 10 22
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 10 22
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 10 22
32 Rundfisk våger 1 1 74
33 Råskjær våger 1 2 4
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 4 4
36 Salt, luneborger eller norsk tønner 1 3 64
37 Salt, spansk tønner 1 5 14
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 56
39 Lin, sekkelin våger 1 8 34
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 8 34
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 56
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 7 52
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 38
45 Sei, småsei, knippet våger 1 1 20
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 10
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 7 12

Priser er gitt i daler og skilling.