Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1805
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for januar- mai mangler Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 6 4
2 Bygg, engelsk tønner 1 7 40
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 6 84
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 6 58
5 Bygg, norsk tønner 1 6 32
6 Byggmel, norsk våger 1 1 90
7 Flesk våger 1 7 32
8 Flyndre våger 1 3 22
9 Sild, garnsild tønner 1 10 4
10 Hamp, rigsk våger 1 7 34
11 Hamp, ugredd våger 1 6 50
12 Strye, hamp våger 1 3 48
13 Havre, dansk tønner 1 4 28
14 Havre, holstensk tønner 1 4 72
15 Havre, norsk tønner 1 4 28
16 Havremel, irsk sekker 1 2 52
17 Havremel, norsk våger 1 1 64
18 Havremel, skotsk sekker 1 2 52
19 Humle, brunsviger skålpund 1 56
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 10 86
22 Klippfisk våger 1 2 92
23 Lange våger 1 2 92
24 Strye, lin våger 1 4 84
25 Malt, dansk tønner 1 5 80
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 6 64
27 Malt, rostocker tønner 1 6 64
28 Rug, dansk eller archangelsk tønner 1 9 40
29 Rug, dantzig tønner 1 10 60
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 10 24
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 9 58
32 Rundfisk våger 1 2 64
33 Råskjær våger 1 2 72
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 4 52
36 Salt, luneborger eller norsk tønner 1 3 88
37 Salt, spansk tønner 1 5 62
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 64
39 Lin, sekkelin våger 1 9 26
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 9 26
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 7 60
44 Kjøtt, småfe våger 1 3 36
45 Sei, småsei, knippet våger 1 1 34
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 78
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 8 16

Priser er gitt i daler og skilling.