Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1804
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 6 6 4 6 2
2 Bygg, engelsk tønner 1 6 52 6 84 6 71
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 6 52 6 66 6 60
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 6 52 6 23 6 35
5 Bygg, norsk tønner 1 6 26 6 32 6 30
6 Byggmel, norsk våger 1 2 4 2 12 2 9
7 Flesk våger 1 6 52 6 76 6 66
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 11 72 12 24 12 4
10 Hamp, rigsk våger 1 6 52 6 64 6 59
11 Hamp, ugredd våger 1 6 8 6 36 6 24
12 Strye, hamp våger 1 3 40 3 48 3 45
13 Havre, dansk tønner 1 4 74 4 58 4 65
14 Havre, holstensk tønner 1 5 4 4 76 4 86
15 Havre, norsk tønner 1 4 74 4 72 4 73
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 1 74 1 82 1 79
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 78 72 74
20 Humle, hollandsk skålpund 1 52 52 52
21 Erter, hvite, danske tønner 1 10 46 10 32 10 38
22 Klippfisk våger 1 3 14 2 92 3 3
23 Lange våger 1 2 32 2 40 2 37
24 Strye, lin våger 1 5 6 5 14 5 11
25 Malt, dansk tønner 1 6 14 5 54 5 77
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 6 40 5 80 6 7
27 Malt, rostocker tønner 1 6 40 5 90 6 13
28 Rug, dansk eller archangelsk tønner 1 8 7 56 7 73
29 Rug, dantzig tønner 1 8 52 8 52
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 8 52 8 52
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 8 52 8 12 8 29
32 Rundfisk våger 1 2 58 2 66 2 63
33 Råskjær våger 1 2 84 2 66 2 73
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 4 4 4 26 4 17
36 Salt, luneborger eller norsk tønner 1 3 64 3 88 3 78
37 Salt, spansk tønner 1 4 56 5 8 4 84
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 56 1 56 1 56
39 Lin, sekkelin våger 1 9 10 9 18 9 15
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 9 10 9 18 9 15
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 8 18 7 32 7 66
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 84 3 48 3 23
45 Sei, småsei, knippet våger 1 1 20 1 20 1 20
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 30 2 92 2 66
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 7 92 7 94 7 93

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.