Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1798
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for juni- desember mangler

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 76
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 32
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 32
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 6
5 Bygg, norsk tønner 1 4 16
6 Byggmel, norsk våger 1 1 12
7 Flesk våger 1
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 5 4
10 Hamp, rigsk våger 1 5 42
11 Hamp, ugredd våger 1 5 24
12 Strye, hamp våger 1 3 14
13 Havre, dansk tønner 1 2 28
14 Havre, holstensk tønner 1 2 90
15 Havre, norsk tønner 1 2 46
16 Havremel, irsk sekker 1 3 90
17 Havremel, norsk våger 1 86
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 64
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52
20 Humle, hollandsk skålpund 1 39
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24
22 Klippfisk våger 1 2 44
23 Lange våger 1 2 30
24 Strye, lin våger 1 3 48
25 Malt, dansk tønner 1 3 64
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 64
27 Malt, rostocker tønner 1 4 4
28 Rug, dansk tønner 1 4 40
29 Rug, dantzig tønner 1 5 32
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 6
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 76
32 Rundfisk våger 1 1 34
33 Råskjær våger 1 1 48
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 3 74
36 Salt, norsk tønner 1
37 Salt, spansk tønner 1 3 82
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 10
39 Lin, sekkelin våger 1 6 24
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 6 24
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 6 68
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 90
45 Sei, småsei, knippet våger 1 80
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 36
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 5 94

Priser er gitt i daler og skilling.