Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juli August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 4 3 3 48 4 3 5 48 5 4 48 6 6 4 44
2 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
3 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
5 Bord, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 19 20 19 19 20 19 64
6 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
7 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
8 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
9 Bord, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 6 72 7 62
10 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
11 Bord, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Bord, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 17 16 16 17 17 15 16 16 16 17 16 29
13 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 5 72 9 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 6 13
14 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
15 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
16 Bord, furu og gran, odde bord hundreder 1 3 72 3 72
17 Bord, odde og vrak hundreder 1 4 72 4 72
18 Bord, furu og gran, vrakbord hundreder 1 4 72 4 4 36
19 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 48 1 60 2 72 3 2 48 2 72 2 72 2 6
20 Gryn, bygg og havre tønner 1 2 64 2 64 2 72 2 64 2 72 5 5 6 3 67
21 Gryn, bygg tønner 1 4 5 4 48
22 Deler, odde hundreder 1 4 72 4 72
23 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72
24 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12
25 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17
26 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 20 20
27 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 7 72 7 72
28 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 9 72 9 72
29 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 12 12
30 Deler, furu og gran, sidedeler hundreder 1 4 72 3 72 4 72 4 4 30
31 Deler, vrak hundreder 1 3 72 3 72 3 72
32 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
33 Erter tønner 1 2 2 24 2 24 2 48 3 4 48 4 4 4 4 48 3 29
34 Flesk skippund 1 18 18 18 18 16 19 18 16 20 18 17 86
35 Havre tønner 1 72 1 72 1 24 1 24 2 24 2 24 2 2 1 72 1 51
36 Hvete tønner 1 2 48 2 48 3 24 3 48 5 5 6 5 48 4 15
37 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6
38 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
39 Malt tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 2 24 2 24 2 24 2 48 2 48 1 82
40 Ost skippund 1 8 8 8 48 10 8 10 10 10 12 10 9 43
41 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 48 2 48 4 24 4 3 72 4 4 3 17
42 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1 4 72 4 72 4 72
43 Smør tønner 1 16 16 16 17 16 19 20 22 24 24 19
44 Jern, stangjern skippund 1 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 10 9 48 10 9 58

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.