Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1741
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bokhvetegryn tønner 1 5 4 6 6 6 5 48 4 48 6 6 5 5 7 5 49
2 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
3 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
5 Bord, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
6 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
7 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
8 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
9 Bord, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
10 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
11 Bord, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 Bord, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 16 16 16 16 17 17 16 17 16 16 32
13 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72
14 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 9 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 82
15 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
16 Bygg tønner 1 2 48 2 48 2 24 2 48 2 72 2 72 2 72 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 52
17 Gryn, bygg og havre tønner 1 6 5 4 48 4 48 5 4 72 4 3 48 4 48 5 4 48 5 4 66
18 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
19 Erter tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 72 3 94
20 Flesk skippund 1 18 18 18 20 20 24 20 24 24 24 24 26 21 65
21 Havre tønner 1 2 2 2 1 72 2 2 2 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 84
22 Hvete tønner 1 5 5 48 5 48 5 4 4 5 48 6 5 5
23 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
24 Malt tønner 1 2 24 2 24 2 48 2 48 2 48 2 48 2 24 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 42
25 Ost skippund 1 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 11 73
26 Rug tønner 1 4 4 4 4 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 48 3 72 3 78
27 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72
28 Bord, furu og gran, sidebord og vrakbord hundreder 1 4 72 4 72 4 72 4 4 72 4 57
29 Smør tønner 1 20 22 20 24 24 26 24 30 28 26 28 30 25 17
30 Jern, stangjern skippund 1 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.