Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1814
Type: Provianttakst
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, holstensk tønner 1 125 58 334 64 248 17
2 Flesk våger 1 242 58 242 58
3 Sild, garnsild tønner 1 327 327
4 Havre, engelsk tønner 1 120 58 120 58
5 Klippfisk våger 1 51 19 51 19
6 Lange, knippet våger 1 61 64 61 64
7 Rug, dansk tønner 1 222 222
8 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 1 321 428 383 70
9 Rundfisk, knippet våger 1 46 77 55 6 51 62
10 Råskjær, knippet våger 1 51 19 63 83 58 60
11 Salt, fransk tønner 1 153 19 172 164 21
12 Salt, luneborger tønner 1 129 129
13 Salt, spansk tønner 1 173 205 191 73
14 Sei, middels, knippet våger 1 49 56 16 53 19
15 Sei, småsei, knippet våger 1 52 83 52 83
16 Sei, stor, knippet våger 1 60 66 6 63 53
17 Kjøtt, storfe våger 1 84 19 84 19

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.