Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1719
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Feb. – mars Mai Juli August September Oktober V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 3 3 48 2 2 48 2 24 1 72 3 2 65
2 Erter tønner 1 4 4 3 3 48 2 48 2 48 5 3 54
3 Flesk skippund 1 20 20 19 19 19 19 20 19 48
4 Gryn tønner 1 5 5 4 48 5 5 5 2 72 4 62
5 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 1 24 1 24 1 12 1 24 1 19
6 Malt tønner 1 3 48 3 48 2 2 48 2 24 1 72 3 2 72
7 Rug tønner 1 4 4 3 3 48 3 3 4 3 54

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.