Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1815
Type: Provianttakst
Valuta: Riksbankdaler (1813 – 1816)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 28 27 26 42 27 19
2 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 30 81 30 10 30 39
3 Bygg, norsk tønner 1 30 81 30 81
4 Erter, rostokker tønner 1 49 32 49 32
5 Sild, garnsild tønner 1 40 74 40 74
6 Hamp, ren våger 1 78 11 47 29 60 5
7 Havre, dansk tønner 1 19 80 16 58 17 90
8 Havre, holstensk tønner 1 21 11 18 70 19 69
9 Havre, norsk tønner 1 21 64 21 64
10 Erter, hvite, danske tønner 1 50 64 44 90 47 30
11 Klippfisk våger 1 14 83 15 39 15 17
12 Malt, dansk tønner 1 34 48 28 8 30 71
13 Malt, københavnsk tønner 1 40 38 58 39 17
14 Malt, rostocker tønner 1 36 32 32 1 33 77
15 Rug, dansk tønner 1 45 29 42 43 35
16 Rug, dantzig tønner 1 54 80 54 80
17 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 1 49 32 44 90 46 73
18 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 47 12 47 12
19 Rundfisk, knippet våger 1 12 64 14 29 13 60
20 Råskjær, knippet våger 1 12 81 15 39 14 33
21 Salt, fransk tønner 1 28 64 28 64 28 64
22 Salt, ivica tønner 1 43 32 43 32
23 Salt, engelsk tønner 1 32 32 32 32
24 Salt, spansk eller grovt engelsk tønner 1 33 77 33 6 33 35
25 Sei, småsei, knippet våger 1 8 77 8 77
26 Sei, stor, knippet våger 1 12 11 13 20 12 73
27 Lin, sekkelin våger 1 78 11 67 10 71 63
28 Sei, småsei, knippet våger 1 9 88 9 88

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.