Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1720
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 3 3 3 3 2 2 76
2 Erter tønner 1 2 84 3 3 48 3 48 3 3 17
3 Flesk skippund 1 20 20 20 20 19 19 76
4 Gryn tønner 1 5 5 5 48 5 48 5 5 19
5 Havre tønner 1 1 24 1 24 1 48 1 48 1 24 1 34
6 Malt tønner 1 3 3 3 3 2 2 76
7 Rug tønner 1 4 4 4 4 3 3 76

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.