Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1816
Type: Provianttakst
Valuta: Ukjent-96-24-16
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 28 62 39 64 35 9
2 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 31 21 42 93 38 9
3 Bygg, norsk tønner 1 30 81 42 93 37 90
4 Byggmel, norsk våger 1 11 54 11 54
5 Erter, rostokker tønner 1 60 32 74 68 31
6 Sild, garnsild tønner 1 50 64 76 65 46
7 Hamp, ren våger 1 49 49 56 64 53 67
8 Hamp, ugredd våger 1 45 64 45 64
9 Strye, hamp våger 1 34 11 34 11
10 Havre, dansk tønner 1 19 45 27 23 84
11 Havre, holstensk tønner 1 20 54 31 38 26 86
12 Havre, norsk tønner 1 20 90 27 24 46
13 Havremel våger 1 9 35 9 35
14 Humle, brunsviger pund 1 1 13 1 13
15 Erter, hvite, danske tønner 1 51 16 63 58 8
16 Klippfisk våger 1 15 93 15 93
17 Klippfisk, knippet våger 1 23 64 23 64
18 Malt, dansk tønner 1 27 51 32 48 30 42
19 Malt, københavnsk tønner 1 38 51 44 58 42 8
20 Malt, rostocker tønner 1 31 19 38 35 17
21 Rug, rigsk eller archangelsk tønner 1 50 94 66 82 60 25
22 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 47 13 64 10 57 5
23 Rundfisk våger 1 14 30 14 30
24 Rundfisk, knippet våger 1 25 83 25 83
25 Råskjær våger 1 15 40 15 40
26 Råskjær, knippet våger 1 26 93 26 93
27 Salt, fransk tønner 1 28 64 32 30 59
28 Salt, engelsk tønner 1 28 64 32 30 59
29 Salt, spansk tønner 1 33 6 36 38 35 1
30 Sei, middels, knippet våger 1 11 1 13 74 12 60
31 Sei, småsei, knippet våger 1 8 78 11 54 10 40
32 Sei, stor, knippet våger 1 14 4 16 50 15 47
33 Lin, sekkelin våger 1 84 16 84 16
34 Kjøtt, småfe våger 1 29 16 29 16
35 Kjøtt, storfe våger 1 26 40 26 40

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.