Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10
2 Jern, diverse støpejern skippund 1 6 48 6 48 6 48
3 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5
4 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20
5 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24
6 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40
7 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6
8 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 48 11 48 11 48
9 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 48 12 48 12 48
10 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 13 48 13 48 13 48
11 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 7 7
12 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 8
13 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 9 9
14 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8
15 Havre tønner 1 1 24 1 24
16 Rug tønner 1 4 4 24 4 12
17 Malt tønner 1 2 48 2 48 2 48
18 Bygg tønner 1 2 48 2 48
19 Smør tønner 1 24 24 24
20 Ost skippund 1 13 14 13 47
21 Flesk skippund 1 20 20 20

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.