Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1744
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Jern, diverse støpejern skippund 1 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48
3 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
6 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
7 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
8 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48
9 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48
10 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48
11 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
12 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
13 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
14 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
15 Havre tønner 1 1 12 1 1 80 72 64 1 87
16 Rug tønner 1 2 24 2 32 2 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 2 1 87
17 Malt tønner 1 1 72 2 12 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 42
18 Erter tønner 1 3 3 2 2 2 1 24 2 2 2 3 2 21
19 Bygg tønner 1 1 72 2 12 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 42
20 Smør tønner 1 20 20 18 18 18 18 16 16 16 20 17 95
21 Ost skippund 1 16 16 18 16 16 16 16 16 16 18 16 39
22 Flesk skippund 1 18 18 18 18 18 18 64 14 14 16 15 22
23 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.