Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1744
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar April Mai Juni Juli August September 10-01 – 10-01 November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 2 2 1 93
2 Malt tønner 1 2 24 2 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 48
3 Bygg tønner 1 2 24 2 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 48
4 Bokhvetegryn tønner 1 3 48 3 48 3 24 3 24 3 72 3 72 3 43
5 Gryn, bygg tønner 1 4 48 3 2 72 2 72 2 72 2 72 3 13
6 Gryn, havre tønner 1 4 48 3 2 72 2 72 2 72 2 72 3 13
7 Hvete tønner 1 3 24 3 48 2 72 3 48 3 24
8 Havre tønner 1 1 48 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 12
9 Erter tønner 1 3 2 72 2 48 2 48 2 2 2 2 2 2 24 2 2 29
10 Flesk lispund 1 1 48 1 24 1 24 72 72 1 72 1 1 1 3
11 Ost lispund 1 72 72 72 72 72 72 72 72 72
12 Smør lispund 1 1 1 1 1 1 24 1 24 1 5
13 Talg lispund 1 1 48 1 48 1 48
14 Jern, stangjern skippund 1 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
15 Jern, kakkelovner skippund 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.