Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars August September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 24 3 48 2 72 3 24 3 14
2 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 24 2 48 2 29
3 Erter tønner 1 2 48 2 2 48 2 2 24 2 24
4 Malt tønner 1 1 48 1 24 1 24 1 24 1 48 1 34
5 Bygg tønner 1 1 48 1 24 1 24 1 24 1 48 1 34
6 Havre tønner 1 1 72 1 1 1 1 91 1
7 Flesk skippund 1 16 12 48 18 13 14 14 65
8 Smør quarter 1 4 4 48 4 24 4 48 4 30
9 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 48 10 48 10 48 10 48 10 48
10 Jern, stangjern, svensk skippund 1 8 8 8 8 8
11 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10
12 Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer hundreder 1 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.