Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Sand
År: 1740
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mai Juni Juli September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Malt, dansk tønner 1 1 72 2 2 24 2 24 2 24 2 6 2 12
2 Rug tønner 1 2 72 3 3 3 48 3 24 3 12 3 18
3 Erter tønner 1 3 3 72 3 36
4 Havre tønner 1 1 1 24 1 12
5 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4
6 Gryn, bygg og havre tønner 1 3 4 3 47
7 Flesk skippund 1 18 19 18 19 19 20 19 20 18 48 19 48
8 Smør tønner 1 19 20 20 22 19 47 20 94
9 Bygg tønner 1 2 24 2 24 2 48 2 32
10 Ost skippund 1 13 14 14 15 16 17 14 32 15 32
11 Bord hundreder 1 2 72 2 72
12 Bord, gran hundreder 1 2 72 3 72 2 72 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.