Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Sand
År: 1741
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Juni Juli August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Malt, dansk tønner 1 2 48 2 24 2 36
2 Rug tønner 1 4 3 48 4 3 48 3 72
3 Ost skippund 1 8 13 10 52
4 Bord hundreder 1 3 2 72 2 84
5 Flesk skippund 1 20 20
6 Erter tønner 1 4 5 6 4 48 5
7 Havre tønner 1 1 72 2 48 2 48 2 25
8 Bygg tønner 1 2 72 2 48 2 72 2 72 1 48 2 36 2 42
9 Gryn, bygg tønner 1 6 6
10 Gryn, bygg og havre tønner 1 7 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.