Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Sand
År: 1742
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Malt, dansk tønner 1 2 80 2 48 2 1 84 2 28
2 Rug tønner 1 4 4
3 Ost skippund 1 12 12
4 Bord hundreder 1 3 72 4 2 72 3 48 2 72 3 48 3 9 3 64
5 Flesk skippund 1 24 25 19 21 40 21 86
6 Smør tønner 1 24 24
7 Erter tønner 1 4 3 3 46
8 Havre tønner 1 1 72 1 72 1 48 1 48 1 24 1 48 1 53 1 58
9 Bygg tønner 1 2 84 2 48 2 72 2 72 1 72 2 2 44 2 57
10 Gryn, bygg tønner 1 6 3 4 4 43 4 93
11 Gryn, havre tønner 1 6 3 4 4 43 4 93

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.