Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 72 2 48 2 72 3 2 48 2 80
2 Bygg tønner 1 5 48 1 36 1 48 1 72 2 84 2 88
3 Malt tønner 1 1 12 1 12 1 24 1 60 1 28 1 32
4 Hvete tønner 1 3 3 3 48 3 16
5 Erter tønner 1 2 24 2 48 2 48 2 72 2 48 2 56
6 Sild tønner 1 4 5 4 48 4 48 4 32 4 64
7 Torsk tønner 1 3 48 4 3 48 3 48 3 48 3 64
8 Smør bismerpund 1 1 1 1 1
9 Talg bismerpund 1 1 88 1 93
10 Flesk skippund 1 12 13 12 13 14 48 15 12 80 13 64
11 Kjøtt, tørket bismerpund 1 32 32 40 35
12 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10
13 Planker, furu, 9 til 12 fot lange, 2 tommer tykke hundreder 1 14 14
14 Planker, gran, 9-12 fot lange hundreder 1 9 72 10 72 9 72 10 72
15 Bord, furu, 11 -12 fot hundreder 1 8 72 8 72 8 72 8 72
16 Bord, furu, 9-10 fot lange hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72
17 Bord, furu, ringere hundreder 1 3 72 5 72 4 72 3 72 4 72 4 8 5 8
18 Bord, furu, vrakbord hundreder 1 2 48 2 72 2 72 2 72 2 64 2 72
19 Bord, gran, 9-12 fot lange hundreder 1 2 72 5 72 2 48 5 2 48 5 48 2 56 5 40
20 Havre tønner 1 1 1 12 1 24 1 6 1 12

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.