Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72
2 Rug tønner 1 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3
3 Malt tønner 1 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48
4 Bygg tønner 1 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48
5 Havre tønner 1 72 1 72 1 72 1 72 1
6 Jern skippund 1 9 10 9 10 9 10 9 10
7 Smør tønner 1 18 20 18 20 18 20 18 20
8 Ost skippund 1 6 8 6 8 6 8 6 8
9 Flesk skippund 1 11 12 11 12 11 12 11 12
10 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16
11 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12
12 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 10 3 10 3 10 3 10
13 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer hundreder 1 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7
14 Deler, furu, 9-10 fot lange, 2 1/2 tomme tykke hundreder 1 3 10 3 10 3 10 3 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.