Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Drammen
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Malt tønner 1 1 8 1 1 32 1 48 1 22
2 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 48 2 36 2 33
3 Hvete tønner 1 2 72 2 72 2 60 3 2 75
4 Bygg tønner 1 1 12 1 8 1 32 1 24 1 19
5 Havre tønner 1 64 64 60 64 63
6 Smør tønner 1 14 14 14 14 14
7 Ost skippund 1 6 6 48 7 6 48 6 48
8 Flesk skippund 1 12 14 14 14 13 49
9 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10
10 Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer, gode hundreder 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
11 Bord, furu, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
12 Bord, furu, vrakbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
13 Bord, gran, 12 fot bred, 1 1/2 tommer bred, gode hundreder 1 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48
14 Bord, gran, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 4 4 4 4 4
15 Bord, gran, vrakbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
16 Bord, furu, 10 fot lang, 2 tommer tykke, gode hundreder 1 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13
17 Bord, furu, lastebord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
18 Bord, furu, vrakbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72
19 Bord, gran, 10 fot lang, 2 tommer tykke, gode hundreder 1 10 72 10 72 10 72 10 72 10 72
20 Bord, gran, lastebord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72
21 Bord, gran, vrakbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
22 Bord, furu, 9-10 fot, 1 1/2 tommer, gode hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
23 Bord, furu, lastebord, 9- 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 6 72 6 72 6 72 6 72 6 72
24 Bord, furu, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72
25 Bord, gran, 9-10 fot, 1 1/2 tomme, gode hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
26 Bord, gran, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 3 72 3 72 3 72 3 72
27 Bord, gran, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48 2 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.