Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 2 36 2 30
2 Malt tønner 1 1 24 1 24 1 24
3 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 24
4 Havre tønner 1 80 80 80
5 Erter tønner 1 2 2 2
6 Gryn, bygg tønner 1 2 64 2 64 2 64
7 Bokhvetegryn tønner 1 3 32 3 32 3 32
8 Gryn, havre tønner 1 2 64 2 64 2 64
9 Ost skippund 1 6 48 6 48 6 48
10 Flesk skippund 1 12 12 12
11 Smør tønner 1 14 14 14
12 Jern skippund 1 10 10 10
13 Bord, sletteste hundreder 1 2 3 2 3 2 3
14 Bord, beste hundreder 1 4 5 4 5 4 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.