Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10
2 Jern, diverse støpejern skippund 1 5 6 48 6 48 6 48 4 84
3 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 20
4 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24
5 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40 40 40
6 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6
7 Bord, furu, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48
8 Bord, furu, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48
9 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48
10 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 7 7 7 7
11 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 8 8 8
12 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 9 9 9 9
13 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12
14 Rug tønner 1 2 48 3 3 32 3 48 3 8
15 Malt tønner 1 1 16 1 48 1 64 1 72 1 50
16 Erter tønner 1 2 3 3 48 3 48 3
17 Bygg tønner 1 1 32 1 48 1 64 1 72 1 54
18 Smør tønner 1 14 19 18 18 20 18 20 16 95 19 23
19 Flesk skippund 1 13 14 12 14 14 15 13 48 14 24
20 Bord, furu og gran, tønnebord, 8-10 fot, 1- 1/2-2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
21 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.