Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kragerø
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 2 48 2 48 2 24
2 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 48 1 48 1 36
3 Malt tønner 1 1 1 1 24 1 24 1 12
4 Erter tønner 1 2 2 2 2 2
5 Havre tønner 1 72 72 72 72 72
6 Bokhvetegryn tønner 1 3 48 3 48 3 3 3 24
7 Gryn, bygg tønner 1 3 3 3 2 2 72
8 Gryn, havre tønner 1 2 2 2 3 2 24
9 Flesk skippund 1 10 10 12 12 11
10 Kjøtt, saltet tønner 1 4 4 4 4 4
11 Smør tønner 1 12 12 12 12 12
12 Ost skippund 1 5 5 5 5 5
13 Jern, stangjern skippund 1 9 9 9 9 9
14 Bord, furu og gran, 13 a 14 fot, 1 3/4-2 tommer hundreder 1 10 72 9 72 7 8 72 8 72 9 6 9 48
15 Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8- 2 tommer hundreder 1 9 72 2 72 6 6 72 6 72 6 32 6 51
16 Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/8 -2 tommer hundreder 1 7 72 4 72 4 72 5 73
17 Bord, furu og gran, vrak, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.