Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 24 2 2 24 2 24 2 14
2 Bygg tønner 1 1 24 1 36 1 36 1 36 1 48 1 36
3 Malt tønner 1 1 24 1 36 1 36 1 40 1 48 1 37
4 Erter tønner 1 2 2 2 2 24 2 24 2 10
5 Smør tønner 1 14 14 16 14 14 14 39
6 Flesk skippund 1 13 13 13 13 13 13
7 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 72 11 72
8 Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 9 10 9 10
9 Deler, gran, 10-11 fot, 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48
10 Deler, furu, 10-11 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
11 Deler, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 6 5 6
12 Deler, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
13 Deler, vrak og splitt hundreder 1 2 48 2 48 2 48 2 48
14 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10
15 Deler, furu, 12-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 48 11 72 11 60
16 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48 6 48 6 48
17 Kjøtt, saltet tønner 1 3 24 3 24
18 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.