Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Arendal
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1
2 Rug tønner 1 2 2 24 2 24 2 48 2 24 2 32
3 Malt tønner 1 1 16 1 34 1 16 1 48 1 72 1 38 1 43
4 Bygg tønner 1 1 16 1 34 1 16 1 16 1 72 1 30 1 35
5 Erter tønner 1 2 48 3 2 2 48 3 2 47 2 80
6 Bokhvetegryn tønner 1 3 24 3 32 3 3 3 8 3 11
7 Gryn, bygg tønner 1 3 24 3 32 3 3 3 8 3 11
8 Gryn, havre tønner 1 2 32 2 48 2 48 2 48 2 43 2 48
9 Ost skippund 1 6 8 6 7 6 7 6 7 32
10 Smør tønner 1 12 13 12 13 12 13 12 13
11 Flesk skippund 1 10 13 10 11 10 11 10 11 63
12 Jern, stangjern skippund 1 9 10 9 10 9 10 9 10
13 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6
14 Bord, furu og gran hundreder 1 5 9 5 9 5 9 5 9
15 Bord, undermåls og vrakbord hundreder 1 2 4 2 4 2 4 2 4
16 Havre tønner 1 64 72 64 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.