Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 24 3 24 3 48 3 24
2 Rug tønner 1 2 48 2 60 2 48 2 48 2 51
3 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 72 2 72 2 60
4 Malt tønner 1 1 72 1 80 2 1 80 1 82
5 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 48 1 48 1 60
6 Havre tønner 1 1 1 1 8 1 8 1 4
7 Gryn, bygg tønner 1 3 3 24 3 8 3 24 3 14
8 Bokhvetegryn tønner 1 3 72 4 4 4 3 90
9 Gryn, havre tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48
10 Flesk skippund 1 10 10 48 10 18 12 15
11 Smør tønner 1 18 18 48 18 72 9 72 16 21
12 Ost skippund 1 8 8 8 8 8
13 Bord, 12 fot, 1 1/4 tommer tykk, 7 tommer bred hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
14 Bord, 10 fot, 1 1/4 tommer tykk, 7 tommer bred hundreder 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
15 Bord, undermåls, 12 fot hundreder 1 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
16 Bord, undermåls, 10 fot hundreder 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
17 Bord, vrakbord, 12 fot hundreder 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
18 Bord, vrakbord, 10 fot hundreder 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.