Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 18 3 18 3 24 3 20
2 Rug tønner 1 2 2 2 12 2 4
3 Bygg tønner 1 1 30 11 30 1 30 4 55
4 Malt tønner 1 1 30 1 30 1 30 1 30
5 Havre tønner 1 80 80 84 81
6 Bokhvete tønner 1 4 4 4 4
7 Gryn, bygg tønner 1 3 3 3 3
8 Gryn, havre tønner 1 2 12 2 12 2 18 2 14
9 Erter tønner 1 2 8 2 8 2 12 2 9
10 Bord, furu hundreder 1 4 48 4 48 4 48 4 48
11 Bord, vrakbord hundreder 1 2 48 2 44 2 48 2 47
12 Jern skippund 1 10 24 10 24 10 24 10 24
13 Flesk skippund 1 13 24 13 48 13 48 13 40
14 Smør tønner 1 12 12 12 12
15 Ost skippund 1 7 24 7 48 7 48 7 40
16 Kjøtt, saltet tønner 1 3 3 3 3
17 Talg lispund 1 1 1 4 1 44 1 16
18 Kjøtt, tørket lispund 1 32 32 32 32
19 Makrell tønner 1 3 60 3 60 3 60 3 60
20 Sild, saltet tønner 1 3 3 3 3
21 Laks, tørket bismerpund 1 70 70

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.