Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Flekkefjord
År: 1736
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 48 2 48 2 48 2 36
2 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 36 1 48 1 33
3 Malt tønner 1 1 24 1 24 1 48 1 48 1 36
4 Havre tønner 1 1 1 1 1 24 1 6
5 Erter tønner 1 2 2 2 2 2
6 Kjøtt, får, røkt lispund 1 32 32 32 32 32
7 Kjøtt, okse, røkt lispund 1 26 26 26 26 26
8 Kjøtt, bukk, røkt lispund 1 24 24 24 24 24
9 Smør lispund 1 84 84 84 84 84
10 Talg lispund 1 84 84 84 84 84
11 Deler, furu, 12 fot hundreder 1 8 8 8 8 8
12 Deler, furu, 10 fot hundreder 1 7 7 7 7 7
13 Bord, vrakbord hundreder 1 3 3 3 3 3
14 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.