Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Flekkefjord
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 2 48 2 48 1 72 1 48 2 2 2 2 2 2 48 2 6
2 Bygg tønner 1 1 72 1 72 1 48 1 24 1 1 24 1 24 1 60 1 48 1 84 1 72 1 48
3 Malt tønner 1 1 72 1 72 1 48 1 24 1 1 24 1 24 1 60 1 48 1 84 1 72 1 48
4 Havre tønner 1 1 24 1 12 1 24 72 72 84 72 1 1 12 1 24 1 24 1 3
5 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 1 48 2 24 1 72 2 24 2 2 24 2 48 2 17
6 Kjøtt, får, røkt lispund 1 24 32 32 32 32 32 24 24 28 24 28 28
7 Kjøtt, okse, røkt lispund 1 20 26 24 24 24 24 20 20 24 20 24 23
8 Kjøtt, bukk, røkt lispund 1 20 24 20 20 20 20 20 20 24 20 20 21
9 Smør lispund 1 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
10 Talg lispund 1 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
11 Deler, furu, 12 fot hundreder 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
12 Deler, furu, 10 fot hundreder 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
13 Bord, vrakbord hundreder 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.