Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars Mai August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 78 2 72 2 24 2 36 2 48 3 2 59
2 Bygg tønner 1 1 32 1 72 1 48 1 60 1 72 2 1 63
3 Malt tønner 1 1 48 1 36 1 48 1 60 1 72 2 24 1 64
4 Gryn, bygg og havre tønner 1 2 24 2 24 2 2 2 48 2 19
5 Erter tønner 1 2 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 20
6 Bokhvetegryn tønner 1 4 3 3 3 32
7 Jern skippund 1 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24 10 24
8 Smør tønner 1 12 12 12 12 12 13 12 16
9 Kjøtt tønner 1 3 48 1 3 3 2 48 2 48 2 56
10 Talg lispund 1 1 3 48 1 1 1 1 1 40
11 Bord, furu hundreder 1 4 48 5 4 48 4 48 4 40 4 48 4 48 4 47 4 55
12 Havre tønner 1 1 1 12 1 24 1 48 1 21
13 Flesk skippund 1 13 13 13 13
14 Laks, saltet tønner 1 9 9 9
15 Ost bismerpund 1 24 24 24 24
16 Torsk, saltet tønner 1 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24
17 Hvete tønner 1 3 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.