Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Arendal
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 2 48 2 24 2 48 2 24 2 36 2 25 2 2 32 2 24 2 2 36 2 24 2 24 2 27
2 Malt tønner 1 1 48 1 56 1 60 1 48 1 60 1 32 1 60 1 48 1 64 2 2 1 61
3 Bygg tønner 1 1 24 1 12 1 56 1 48 1 60 1 48 1 60 1 48 1 48 1 60 1 72 1 49
4 Erter tønner 1 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 10
5 Gryn, havre tønner 1 2 24 2 24 2 2 2 48 2 19
6 Ost skippund 1 10 9 9 9 8 8 9 8 81
7 Smør tønner 1 11 11 12 11 12 12 13 12 13 14 14 48 11 12 16 12 45 12 83
8 Flesk skippund 1 11 10 11 10 11 9 9 48 12 12 12 11 12 11 11 15
9 Jern, stangjern skippund 1 10 10 9 10 9 48 10 10 10 10 10 10 10 9 82 10
10 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
11 Bord, furu og gran hundreder 1 5 9 5 9 5 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 5 61 9
12 Bord, undermåls og vrakbord hundreder 1 2 4 2 4 2 4 2 48 5 2 48 5 2 48 5 2 48 5 2 48 5 2 30 4 61
13 Bokhvetegryn tønner 1 3 3 3 3 3 48 3 9
14 Gryn, bygg tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48
15 Hvete tønner 1 3 3 32 3 3 48 3 20
16 Gryn tønner 1 3 3
17 Havre tønner 1 1 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.