Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 72 2 24 2 24 2 24 2 24 2 48 2 48 2 24 2 39
2 Bygg tønner 1 1 36 1 48 1 48 1 72 1 48 1 48 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 60
3 Malt tønner 1 1 36 1 48 1 48 1 72 1 48 1 48 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 60
4 Erter tønner 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2
5 Smør tønner 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 14 14 18
6 Flesk skippund 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 9
7 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 72 11 72 11 72 11 72 11 72
8 Deler, gran, 10-11 fot, 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48
9 Deler, furu og gran, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
10 Deler, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
11 Deler, vrak og splitt hundreder 1 2 48 2 48
12 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
14 Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72
15 Gryn, bygg tønner 1 4 48 4 24 4 36
16 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6
17 Deler, gran, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48
18 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72
19 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
20 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48
21 Deler, furu og gran, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48 5 48
22 Deler, gran, 10-11 fot, 1 1/2- 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48
23 Deler, furu og gran, undermåls, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 48 3 48 3 48
24 Ost lispund 1 48 48
25 Deler, furu, undermåls hundreder 1 4 72 4 72
26 Deler, furu og gran, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
27 Deler, furu og gran, undermåls hundreder 1 3 48 3 48
28 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 72 8 72
29 Deler, furu, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
30 Kjøtt, saltet tønner 1 3 72 3 3 37

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.