Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1738
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 24 2 2 2 1 72 1 72 1 72 2 2 2 2 4
2 Bygg tønner 1 1 84 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 32 1 48 1 24 1 48 1 48 1 48 1 52
3 Malt tønner 1 1 84 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 32 1 48 1 24 1 48 1 48 1 72 1 56
4 Erter tønner 1 2 24 2 2 2 2 1 72 2 2 1 72 1 72 2 2 1 92
5 Smør tønner 1 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 13 13 80
6 Flesk skippund 1 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 12 12 80
7 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 48 9 60
8 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48 6 48 6 48 7 6 48 7 6 56 6 64
9 Deler, furu og gran, 10 fot, små og undermåls hundreder 1 3 48 3 48
10 Deler, gran, 10-11 fot, 2 tommer hundreder 1 6 48 6 48
11 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 Deler, furu og gran, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48 5 48 5 48 5 48
13 Deler, gran, 10-11 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
14 Deler, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48 4 48
15 Deler, undermåls hundreder 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48
16 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 48 6 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 27 6 32
17 Gryn, bygg tønner 1 5 3 3 94
18 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 48 9 72 9 68 9 72
19 Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 11 72 6 48 6 48 7 8 24 8 40
20 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48 6 48 6 48
21 Deler, undermåls, 10-12 fot hundreder 1 3 48 3 48
22 Deler, furu og gran, undermåls, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
23 Deler, furu, 9-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 4 48
24 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 7 48 7 48 7 48 7 6 48 7 16
25 Deler, furu, vrak, 2 tommer hundreder 1 4 48 4 48
26 Deler, furu og gran, undermåls, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 48 3 48
27 Deler, vrak hundreder 1 2 48 2 48 2 48
28 Deler, furu og gran, 9-11 fot,1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
29 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 72 11 72
30 Hvete tønner 1 2 48 2 2 24
31 Planker, eik, 20-24 fot, 2 tommer hundreder 1 5 5
32 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48 5 48
33 Deler, furu, 13 fot hundreder 1 8 48 8 48
34 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 7 7 7
35 Deler, furu og gran, 11- 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48
36 Bokhvetegryn tønner 1 3 48 3 48
37 Ost skippund 1 7 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.