Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Risør
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 2 1 48 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 2 2 24 1 84
2 Bygg tønner 1 1 72 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 48 1 72 1 43
3 Malt tønner 1 1 72 1 48 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 48 1 72 1 43
4 Erter tønner 1 2 1 72 1 48 1 48 1 72 1 72 1 72 2 1 72 2 1 74
5 Smør tønner 1 14 14 14 14 14 14 16 14 14 16 14 39
6 Flesk skippund 1 13 13 10 13 13 18 15 13 15 13 65
7 Deler, 10 fot hundreder 1 5 48 5 48
8 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 7 6 48 7 6 48 7 48 6 48 7 48 7 6 48 7 6 48 7 6 62 7 14
9 Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 48 9 48
10 Deler, furu, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 9 48 9 72 9 72 9 60 9 72
11 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 Deler, furu og gran, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 48 4 48 4 1
13 Deler, furu, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 48 6 72 5 5 48 5 73 6 13
14 Deler, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 4 48 5 48 5
15 Deler, undermåls hundreder 1 3 48 4 48 3 48 3 80
16 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6
17 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 8 48 8 48
18 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 48 9 64
19 Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 1 11 72 11 72
20 Deler, furu, 11-12 fot hundreder 1 9 48 9 48
21 Deler, gran, 11-12 fot, 2 3/4 tommer hundreder 1 9 9
22 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 2 7 4 52
23 Deler, furu og gran, undermåls, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 48 3 48 3 48 4 3 48 3 48 3 60
24 Deler, furu, uvraket hundreder 1 4 48 4 48
25 Deler, gran, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 7
26 Deler, gran, uvraket hundreder 1 5 48 5 48
27 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 6 48 6 48
28 Deler, gran, undermåls, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 3 48 3 48
29 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 1 11 72 12 11 12 11 37 12
30 Hvete tønner 1 2 2 24 2 24 2 24 2 18
31 Planker, eik, 20-22 fot, 2- 2 1/2 tommer hundreder 1 7 8 7 8
32 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 5 48 5 48 5 48
33 Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 72 9 72
34 Planker, eik, 20-24 fot, 2 1/4 tommer, små skipsplanker hundreder 1 5 7 8 6 6 48
35 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 7 7 7 48 6 48 7 6 48 6 72 7
36 Bokhvetegryn tønner 1 3 3
37 Ost skippund 1 10 10
38 Gryn, bygg tønner 1 3 48 3 48
39 Hvetemel tønner 1 5 48 5 48
40 Planker, eik, 16-20 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 5 5 5 48 5 5 24
41 Humle skippund 1 26 48 26 48
42 Kjøtt, saltet skippund 1 4 4
43 Kjøtt, tørket lispund 1 48 48
44 Ost lispund 1 64 64

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.