Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kragerø
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mars April Mai Juni Juli August Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 3 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 93 2 11
2 Bygg tønner 1 1 60 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 35
3 Malt tønner 1 1 60 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 35
4 Erter tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72
5 Havre tønner 1 1 72 80 80 80 80 80 80 92
6 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 4
7 Gryn, bygg tønner 1 3 3 3 3 3 3 3 3
8 Gryn, havre tønner 1 2 2 2 2 2 2 2 2
9 Flesk skippund 1 12 12 12 12 12 12 12 12
10 Kjøtt, saltet tønner 1 4 4 4 4 4 4 4 4
11 Smør tønner 1 14 14 14 14 14 14 14 14
12 Ost skippund 1 5 5 5 5 5 5 5 5
13 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10
14 Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 1 4 11 72 7 72 10 72 4 8 72 4 8 72 5 48 10 15
15 Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8- 2 tommer hundreder 1 4 8 72 6 72 6 7 72 2 48 6 72 6 72 6 72 6 72 5 28 7 49
16 Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/8 -2 tommer hundreder 1 3 4 72 4 5 72 4 5 72 3 5 24 5 3 55 5 14
17 Bord, vrakbord hundreder 1 2 72 2 2 72 2 72 2 72 2 72 1 72 2 72 2 51 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.