Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 24 2 24 2 16
2 Rug tønner 1 1 72 1 72 1 72 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 60 1 48 1 72 1 72 1 59
3 Malt tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 16 1 8
4 Bygg tønner 1 1 24 1 24 1 24 1 1 1 1 1 12 1 1 12 1 12 1 16 1 10
5 Havre tønner 1 72 1 1 72 72 72 72 72 72 72 72 84 77
6 Erter tønner 1 1 72 2 2 2 2 2 2 1 72 1 72 1 72 1 86
7 Bokhvetegryn tønner 1 2 72 3 3 3 3 3 2 64 2 48 3 48 3 24 3 24 4 3 7
8 Gryn, bygg og havre tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 72 3 2 48 2 72 2 72 2 48 2 58
9 Flesk skippund 1 10 11 12 12 14 15 14 14 15 8 16 20 19 14 10 14 18
10 Ost skippund 1 7 8 6 7 7 8 8 8 8 10 15 8 8 8 8 41 8 56
11 Smør tønner 1 16 16 17 18 18 20 18 17 16 16 16 17 9
12 Jern, stangjern, smidd skippund 1 9 48 9 48 10 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 48 9 52
13 Jern, kakkelovner skippund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
14 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 19 19 19 20 20 19 19 19 20 20 20 20 19 48
15 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 12 12 9 72 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 78
17 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 66
19 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 66
20 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 9 72 7 72 7 88
21 Deler, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 16 17 16 72
22 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
23 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 12 9 72 9 90
24 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 9 72 7 72 9 56
25 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 7 72 9 72 9 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 8 10
26 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72
27 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72 5 72
28 Deler, furu og gran, sidedeler hundreder 1 4 4 4 3 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 72 4 46
29 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1 3 3 3 2 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 3 72 3 72 3 40

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.