Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Larvik og Sandefjord
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Jern, diverse støpejern skippund 1 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48 6 48
3 Spiker, 2 tommer hundreder 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4 Spiker, 3 tommer hundreder 1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
5 Spiker, 4 tommer hundreder 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
6 Jern, diverse sorter pund 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 Bord, furu, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48 11 48
8 Bord, furu, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48 12 48
9 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48 13 48
10 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
11 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
12 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
13 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 Bord, bondebord, 8-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
15 Rug tønner 1 1 72 2 2 24 1 48 1 48 1 48 1 72 1 72 2 24 2 24 2 24 1 85
16 Bygg tønner 1 1 24 1 48 1 48 1 12 1 12 1 1 16 1 24 1 36 1 36 1 72 1 30
17 Malt tønner 1 1 48 1 48 1 84 1 16 1 16 1 8 1 24 1 24 1 36 1 36 1 72 1 37
18 Havre tønner 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 2
19 Erter tønner 1 2 2 1 48 1 48 2 2 1 80
20 Hvete tønner 1 2 2 2 2 2 2
21 Jern, jerngryter pund 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22 Smør tønner 1 18 18 20 20 20 20 20 19 41
23 Ost skippund 1 9 9 9 9 9 9 9 9
24 Flesk skippund 1 12 12 12 16 16 16 13 95

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.