Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Tønsberg
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde April Mai Juni Juli August September V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 2 24 2 2 2 2 2 8
2 Malt tønner 1 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 48 1 35
3 Bygg tønner 1 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 48 1 35
4 Havre tønner 1 72 72 72 72 72 72 72
5 Erter tønner 1 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 48
6 Gryn, bygg tønner 1 2 72 2 72 2 72 3 3 3 2 84
7 Bokhvetegryn tønner 1 3 3 3 3 48 3 48 3 48 3 24
8 Gryn, havre tønner 1 2 72 2 72 2 72 3 3 3 2 84
9 Smør tønner 1 12 12 12 12 12 12 12
10 Flesk skippund 1 12 12 12 12 48 12 48 12 48 12 24
11 Kjøtt tønner 1 3 3 3 3 3 3
12 Jern skippund 1 10 10 10 10 10 10 10
13 Bord hundreder 1 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.